Pomoc prawna Kraków

Prawo administracyjne - zajmuję się sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzaniem zażaleń na postanowienia administracyjne, jak i sporządzaniem skarg do sądu administracyjnego.