Pomoc prawna Kraków

Adwokat reprezentuje osoby pokrzywdzone jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, jak i występuje w roli obrońcy oskarżonego. Sporządzam zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, prywatne akty oskarżenia, wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o zgodę na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.